5 قدم برای فروش محصول

اگر تازه کسب و کارتو شروع کردی...
اگر کسب و کار داری و یه محصول تازه میخوای به بازار ارائه بدی
باید حتما استراتژی ورود به بازار داشته باشی
تا آخر این ویدئو همراهم باش تا با 5 تکنیک ناب و کاربردی برای ورود به بازار آشنات کنم

.

نظر شما با موفقیت ثبت گردید

افزودن نظر و امتیازدهی

  • لطفا تعداد ستاره هایی را که میخواهید به این دورهبدهید انتخاب کنید!

ویدیو های مشابه

4برابر کردن فروش با این روش