تکنیک لنگر ذهنی در فروش

نظر شما با موفقیت ثبت گردید

افزودن نظر و امتیازدهی

  • لطفا تعداد ستاره هایی را که میخواهید به این دورهبدهید انتخاب کنید!

ویدیو های مشابه

4برابر کردن فروش با این روش
مردم چرا نمیخرن؟ قسمت دوم